27/10/2553 ประกาศ! ปิดรับการร่วมลงขันก่อนนะครับ

.

ใบเสร็จรับเงิน มัดจำ 20% 12,000 บาท

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ26 ตุลาคม 2554 เวลา 20:02

  เรียนคุณปรีดา,

  เบื้องต้นมีของวันพุธหน้า 100 ลำนะคะ

  Anyasit Janekarnkit (แข)
  Managing Director
  The gift intertrade

  Cell . 086-329-8133
  Email : janyasit@hotmail.com

  ตอบลบ