27/10/2553 ประกาศ! ปิดรับการร่วมลงขันก่อนนะครับ

.

ลำดับรายการอัพเดทยอดเงินบริจาค "ลงขันซื้อเรือ"

 • 27/10/2010 : 16.00 น. ยอดเงินบริจาค 7,545.00 บาท
 • 26/10/2010 : 18.30 น. ยอดเงินบริจาค 2,545.00 บาท
 • 26/10/2010 : 18.00 น. ถอนเงินเพื่อจ่ายค่าเรือพาย (ต้นแบบ) สำหรับติดเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ 3,000.00 บาท จึงเหลือเงิน 2,145.00 บาท
 • 26/10/2010 : 18.00 น. ถอนเงินอีก 80% ไปจ่ายค่าเรือพาย 48,000.00 บาท จึงเหลือเงิน 5,145.00 บาท
 • 26/10/2010 : 18.00 น. ถอนเงินไปจ่ายค่าไม้พาย จำนวน 21 อัน 3,150.00 บาท จึงเหลือเงิน 53,145.00 บาท
 • 26/10/2010 : 13.00 น. ยอดเงินบริจาค 56,295.00 บาท
 • 25/10/2010 : 16.00 น. ยอดเงินบริจาค 55,795.00 บาท
 • 25/10/2010 : 14.00 น. ยอดเงินบริจาค 54,795.00 บาท
 • 24/10/2010 : 19.00 น. ยอดเงินบริจาค 54,295.00 บาท
 • 24/10/2010 : 13.00 น. ถอนเงินไปจ่ายมัดจำค่าเรือ 12,000.00 บาท และค่าทำ plate พ่นสีข้างเรือ 500 บาท รวม 12,500 บาท จึงเหลือเงิน 42,831.00 บาท
 • 24/10/2010 : 10.00 น. ยอดเงินบริจาค 55,331.00 บาท
 • 23/10/2010 : 17.50 น. ยอดเงินบริจาค 50,331.00 บาท
 • 23/10/2010 : 17.00 น. ยอดเงินบริจาค 44,276.94 บาท
 • 23/10/2010 : 14.30 น. ยอดเงินบริจาค 41,500.22 บาท
 • 23/10/2010 : 09.00 น. ยอดเงินบริจาค 39,000.22 บาท
 • 22/10/2010 : 19.00 น. ยอดเงินบริจาค 30,500.22 บาท
 • 22/10/2010 : 18.00 น. ยอดเงินบริจาค 25,000.22 บาท
 • 22/10/2010 : 17.30 น. ยอดเงินบริจาค 17,400.22 บาท
 • 22/10/2010 : 17.00 น. ยอดเงินบริจาค 13,100.22 บาท
 • 22/10/2010 : 16.00 น. ยอดเงินบริจาค 10,600.22 บาท
 • 22/10/2010 : 15.30 น. ยอดเงินบริจาค 5,600 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น