27/10/2553 ประกาศ! ปิดรับการร่วมลงขันก่อนนะครับ

.

บันทึกช่วยจำ สรุปรายนามผู้ร่วมลงขันซื้อเรือพาย

 • ขณะนี้ยังขาดหลักฐานการโอนเงิน จากผู้ร่วมลงขันอีกหลายท่าน รวมเป็นเงิน 1,600+9,500+5,464+5,500 = 22,064.00 บาท
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • สรุปรายนามผู้ร่วมลงขัน ประจำวันพุธ 27 ตุลาคม 2553
 • คุณเอมอร มูสิกะเมธากุล - 500 บาท รวม 68,695.00 บาท
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • สรุปรายนามผู้ร่วมลงขัน ประจำวันอังคาร 26 ตุลาคม 2553
 • คุณ........... - 400 บาท รวม 68,195.00 บาท
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • สรุปรายนามผู้ร่วมลงขัน ประจำวันจันทร์ 25 ตุลาคม 2553
 • คุณทิพอาภา - 1,000 บาท รวม 67,795.00 บาท
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • สรุปรายนามผู้ร่วมลงขัน ประจำวันอาทิตย์ 24 ตุลาคม 2553
 • (ยังขาดหลักฐานการโอนเงินอีก 5,464 บาท จึงจะครบ 66,795.00 บาท)
 • คุณkerokid.com - 1,000 บาท รวม 61,331.00 บาท
 • คุณกชพร เพียรกุล - 10,000 บาท รวม 60,331.00 บาท
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • สรุปรายนามผู้ร่วมลงขัน ประจำวันเสาร์ 23 ตุลาคม 2553
 • (ยังขาดหลักฐานการโอนเงินอีก 9,500 บาท จึงจะครบ 50,331.00 บาท)
 • คุณสิริยา อรรคลีพันธุ์ - 1,200 บาท รวม 40,831.00 บาท
 • คุณ @talungtungcha (ตะลุ่งตุ้งแช่ ) - 407 บาท รวม 39,631.00 บาท
 • คุณสุนี วัฒนากุลชัย - 5,723.06 บาท รวม 39,224.00 บาท
 • คุณ yipz-mart - 500.72 บาท รวม 33,500.94 บาท
 • คุณสมศักดิ์ ศรีประยูรสกุล - 1,000 บาท รวม 33,000.22 บาท
 • คุณJET SARMARTKOON - 500 บาท รวม 32,000.22 บาท
 • คุณณัฐนิช - 500 บาท รวม 31,500.22 บาท
 • คุณ............ - 500 บาท รวม 31,000.22 บาท
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • สรุปรายนามผู้ร่วมลงขัน ประจำวันศุกร์ 22 ตุลาคม 2553
 • (ยังขาดหลักฐานการโอนเงินอีก 1,600 บาท จึงจะครบ 30,500.22 บาท)
 • คุณผุสดี สุจิตจร - 4,500 บาท รวม 28,900.22 บาท
 • คุณ wren_nok - 300 บาท รวม 24,400.22 บาท
 • คุณKanmayom - 300 บาท รวม 24,100.22 บาท
 • คุณศิวพร เชี่ยวสกุล - 1,000 บาท รวม 23,800.22 บาท
 • คุณ jOhe - 2,000 บาท รวม 22,800.22 บาท
 • คุณชุติมา น้อยใจดี - 1,000 บาท รวม 20,800.22 บาท
 • คุณBhanu Thangpulphol - 1,000 บ. รวม 19,800.22 บ.
 • คุณ A.Ueranantasun - 1,000 บาท รวม 18,800.22 บาท
 • คุณวิษณุ @viseua - 5,000 บาท รวม 17,800.22 บาท
 • คุณ mumunmuay - 2,000 บาท รวม 12,800.22 บาท
 • คุณนัทธฤดี ฿ เพื่อน - 2,300 บาท รวม 10,800.22 บาท
 • คนลำปาง - 500 บาท รวม 8,500.22 บาท
 • คุณศุภมาส - 2,000 บาท รวม 8,000.22 บาท
 • คุณรัตนากร - 5,000.22 บาท. รวม 6,000.22 บาท
 • คุณกันทิมา จันทนป - 500 บาท รวม 1,000 บาท
 • คุณนุชบา - 500 บาท - รวม 500 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น